مهندس زهرا سعیدی مبارکه

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از شهرستان مبارکه استان اصفهان

اخباربیشتر
روابط عمومی‌ نیز جز مشاغل سخت لحاظ شود
سعیدی در تشریح عملکرد فراکسیون"روابط عمومی و رسانه":

روابط عمومی‌ نیز جز مشاغل سخت لحاظ شود

1398/05/18
هرگونه مذاکره درباره صلح افغانستان باید با محوریت دولت این کشور باشد
دکتر لاریجانی در دیدار رئیس مجلس سنای افغانستان:

هرگونه مذاکره درباره صلح افغانستان باید با محوریت دولت این ک

1398/05/12
افتتاح نخستین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی
در دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه –مجلسی صورت گرفت:

افتتاح نخستین مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی

1398/05/03
حمایت از فلسطین واجب اسلامی است
دکتر لاریجانی در دیدار نایب‌رئیس دفتر سیاسی حماس:

حمایت از فلسطین واجب اسلامی است

1398/05/01